Gerard van de Klomp is overleden

Geschreven door Dirk Catoen.

Erelid Gerard van de Klomp overleden

(1938-2017)

12 september bereikte ons het droeve bericht dat ons erelid Gerard van de Klomp geheel onverwacht is overleden.

Bij Gerard past maar één woord: Sociaal. Op vele plaatsen was hij actief als vrijwilliger. Niet alleen bij onze voetbal club (eerst B.V.C. later FC De Bilt), maar ook bij tal van andere organisaties was hij als vrijwilliger betrokken. Voor al dat werk werd hij enkele jaren geleden onderscheiden met de Mathilde-prijs.

Al op jonge leeftijd werd hij jeugdleider van B.V.C., maar al snel bleek dat zijn ambities meer op het organisatorische vlak lagen. Al snel werd hij begin jaren 60 jeugdvoorzitter. Onder zijn leiding werden grote internationale jeugdtoernooien georganiseerd met deelnemers uit o.a. Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk en Engeland. Het gebrek aan een clubblad in die jaren was voor hem aanleiding om ook hierin weer te voorzien en zo kreeg B.V.C. zijn clubblad “Treffer”.

Zijn organisatietalent bleef in het toenmalige bestuur niet onopgemerkt en al snel werd hij tot bestuurslid gekozen. Zijn boekhoudachtergrond kwam goed van pas in het penningmeesterschap dat hij tot 1976 vervulde. Na een korte onderbreking in zijn bestuursfunctie, werd hij opnieuw jeugdvoorzitter. Hij had zitting in de Toto-Lotto commissie en was medeorganisator van het jaarlijkse Kerstzaalvoetbaltoernooi voor de basisscholen in de sporthal De Bilt.

In 1979 werd hij benoemd tot erelid van B.V.C..

Van 1981 tot en met 1985 was hij voorzitter. Daarna ging hij weer aan de slag voor de jeugdafdeling. Vele jaren was hij toernooi-coördinator. In 1994 begon hij met de organisatie van Bingo-avonden, iets wat hij ook in de eerste jaren na de fusie nog bleef doen.

Bij FC De Bilt was hij tenslotte vele jaren werkzaam in het bijhouden van de ledenadministratie en de afhandeling van contributiezaken.

Gerard was een man die altijd aanspreekbaar was, altijd tijd maakte en waar niemand tevergeefs een beroep op deed.

Zijn overlijden kwam onverwacht. Wij wensen zijn zoons Frank en Ron met hun familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.