Jaarverslag tbv ALV van 23 November

Geschreven door Herman Bröring.

Klik hier voor het jaarverslag: jaarverslag2016-2017.pdf

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 23 november 2017

Aanvang 20.00 UUR

Agenda:

1.

Opening.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen.

3.

Notulen van de vorige algemene vergadering.

4.

Jaarverslag over het seizoen 2016-2017.

5.

Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2016-2017.

6.

Verslag van de kascommissie over het seizoen 2016-2017.

7.

Verkiezing kascommissie voor het seizoen 2017-2018.

8.

Presentatie beleidsplan FC De Bilt 2018 – 2022. ( Ligt ter instemming voor aan de leden)

9.

Begroting 2018-2019*.

 .

9.

Bestuurssamenstelling.

10.

Eventueel voor door de leden of het bestuur op de agenda te plaatsen punten**.

11.

Rondvraag.

12.

Sluiting.