ALV 11-06-18 | Contributieverhoging en een aantal andere zaken:

Geschreven door Fred van Ettikhoven.

ALV 11-06-18 | Contributieverhoging en een aantal andere zaken:

Na een aantal jaren met een gelijke contributie gewerkt te hebben is in de ALV, afgelopen maandag 11-06-18, besloten de basiscontributie te verhogen met 10€ per jaar, met ingang van komend voetbalseizoen. Aanvullend is er besloten om vanaf 2019 de contributie jaarlijks met het CBS:CPI te verhogen.

Het voorstel voor een selectie toeslag is niet aangenomen in de vergadering.

Er is wel draagvlak gebleken voor het nieuw in te voeren materialenbeleid (bijv. optreden tegen buitenproportioneel kwijtraken van ballen) en er is verzocht om volgend jaar kosten meer inzichtelijk te maken per categorie ((jeugd-)selectie / overige jeugd / overige senioren / zaal).

Verder is er ook draagvlak gebleken om komende jaren (verder) te bezuinigen op de staf, om de kantineprijzen te kunnen verhogen, om te onderzoeken wat de consequenties zijn wanneer er een veld word afgestoten aan de gemeente en er bijv. (jeugd)voetbalactiviteiten naar de zondag verhuizen.

Daarnaast zijn er in de ALV een viertal leden opgestaan die een voortrekkersrol zullen gaan innemen t.b.v. acties voor het genereren van extra inkomsten. Initiatieven zoals 1000 loten actie, grote club actie, rabobank actie en andere ideeën zijn geopperd.

Tot slot maakt een ander lid een contributie analyse. Uit de huidige benchmark is gebleken dat FC de Bilt qua contributie onderin de middenmoot zit in de regio maar er is behoefte om contributie opbouw bij andere clubs gedetailleerd in kaart te brengen.

Het Bestuur