REGELS MET BETREKKING TOT HET LIDMAATSCHAP VAN FC DE BILT


Aanmelden

 • U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap van FC De Bilt door middel van het invullen van het digitale aanmeldingsformulier. Dit formulier vindt u onder het kopje Lidmaatschap op de website van FC De Bilt.
 • Door middel van het invullen van uw aanvraag tot lidmaatschap gaat u tevens akkoord met automatische incasso van de contributie. Ook eventuele KNVB boetes (vanaf JO15/MO15) worden automatisch geïncasseerd. Een lidmaatschap zonder automatische incasso is niet mogelijk.


Regels lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van FC De Bilt wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar.
 • Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
 • Wordt men lid na 1 juli dan loopt het lidmaatschap door tot en met 30 juni daaropvolgend.
 • Bij een nieuw lidmaatschap bent u eenmalig 20 euro aan inschrijfgeld verschuldigd, u dient dit zelf over te maken op bankrekening NL53 ABNA 0608 2812 71 t.n.v. FC De Bilt, onder vermelding van de naam van het nieuwe lid.
 • Het lidmaatschap wordt per 1 juli van ieder jaar stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf maanden.
 • De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso per halfjaar van uw bankrekening geïncasseerd.
  Voor het contributiejaar 2017-2018 zal de contributie worden geïnd conform onderstaand schema:
  -              Contributie 2e halfjaar 2017     2e week van Juli 2017
  -              Contributie 1e halfjaar 2018     2e week van Januari 2018
 • Er mag niet worden gevoetbald indien er geen contributie is betaald. Indien een contributie-incasso om welke reden dan ook niet is gelukt, zal FC De Bilt eenmalig een herinnering versturen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw contributie.
  Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, dient u in contact te treden met de penningmeester via
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Opzegging van het lidmaatschap moet ingediend zijn voor 15 juni van het verenigingsjaar. Dit kan enkel en alleen door middel van het invullen van het formulier “opzeggen”, te vinden op de website.
 • Opzeggen van het lidmaatschap is gedurende het verenigingsjaar niet toegestaan.
  Het bestuur van FC De Bilt kan hier op speciaal verzoek van afwijken indien, na tonen bewijs, er sprake is van een verhuizing waarbij in redelijkheid mag worden aangenomen dat reistijd een probleem gaat vormen. In geval van een langdurige blessure kan in overleg het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden.

Leeftijdscategorieën voor het verenigingsjaar 2017/2018: Leeftijdsgrenzen

Contributie

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt de contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld. Onderstaande contributiebedragen zijn voor het verenigingsjaar 2017-2018 vastgesteld;

  J A A R  C O N T R I B U T I E
Categorie Basis Leeftijd Totaal
       
Mini's  € 100    € 100
Champions League  € 100    € 100
O8/O9 spelers  € 100  € 72  € 172
O10/O11 spelers  € 100  € 72  € 172
O12/O13 spelers  € 100  € 72  € 172
O14/O15 spelers  € 100  € 104  € 204
O16/O17 spelers  € 100  € 104  € 204
JO - 19  € 100  € 104  € 204
O18/O19 spelers  € 100  € 152  € 252

Leden die bij FC De Bilt veld- en zaalvoetbal spelen, betalen 2x de basiscontributie. Zij krijgen echter een korting op het totaalbedrag van 23 euro.

Voor algemene vragen over lidmaatschap en contributiebetaling kunt u uitsluitend mailen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Bilt, 8 Augustus 2017.