Lid worden? (en andere regels m.b.t. het lidmaatschap)

Aanmelden

 • U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap van FC De Bilt door middel van het invullen van het digitale aanmeldingsformulier. Dit formulier vindt u onder het kopje Lidmaatschap op de site van FC De Bilt.
 • Door middel van het invullen van uw aanvraag tot lidmaatschap geeft u tevens een machtiging voor periodieke automatische incasso van de contributie. Ook eventuele KNVB boetes (vanaf C-junioren) worden automatisch geïncasseerd.
  Lidmaatschap zonder automatische incasso in niet mogelijk.
 • Voor meer informatie over de procedure voor het inschrijven van jeugdleden is er een aparte artikel beschikbaar.

Regels lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van FC De Bilt wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar.
 • Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
 • Wordt men lid na 1 juli dan loopt het lidmaatschap door tot en met 30 juni daaropvolgend.
 • Bij een nieuw lidmaatschap bent u eenmalig 20 euro aan inschrijfgeld verschuldigd, u dient dit zelf over te maken op bankrekening NL53 ABNA 0608 2812 71 t.n.v. FC De Bilt, onder vermelding van de naam van het nieuwe lid.
 • De lidmaatschappen worden per 1 juli stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf maanden.
 • De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso per kwartaal van uw bankrekening geïncasseerd.
  Voor het contributiejaar 2015-2016 zal de contributie worden geïnd conform onderstaand schema :
  -              Contributie 3e Kwartaal 2015 in week 29
  -              Contributie 4e Kwartaal 2015 in week 40
  -              Contributie 1e Kwartaal 2016 in week 53
  -              Contributie 2e Kwartaal 2016 in week 13
 • Met ingang van seizoen 2015-2016 zal niet mogen worden gevoetbald indien er geen contributie is betaald. Indien een contributie-incasso is gestorneerd, zal FC De Bilt eenmalig een herinnering versturen. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de contributie. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, dient u in contact te treden met de penningmeester via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Opzegging van het lidmaatschap moet ingediend zijn voor 31 mei van ieder jaar. Dit kan :
  -              Schriftelijk aan de ledenadministratie van FC De Bilt (brievenbus in het clubhuis).
  -              Per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Opzeggen van het lidmaatschap is gedurende het verenigingsjaar niet toegestaan. Er zijn echter wel uitzonderingsregels opgesteld door de KNVB. Lees hiervoor het aparte hoofdstuk Dispensaties.
 • HET BANKREKENINGNUMMER VAN FC De BILT; NL53 ABNA 0608 2812 71

Contributie

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt de contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld.
De onderstaande contributiebedragen zijn voor 2015-2016 vastgesteld:

Categorie Basis(bedrag per kwartaal) Veld (bedrag per kwartaal) Zaal (bedrag per kwartaal)
Mini's, SL, CL 25    
F-pupillen O9 25 18  
E-pupillen O11 25 18  
D-pupillen O13 25 18  
C-junioren O15 25 26  
B-junioren O17 25 26 25*
A-junioren O19 25 26 25*
Senioren 25 38 25*
Donateur 12,50    

 

 

*Leden die bij FC De Bilt veld- en zaalvoetbal spelen, betalen 2x de basiscontributie. Zij krijgen echter een korting op het totaalbedrag van 23 euro.

Voor algemene vragen over lidmaatschap en contributiebetaling kunt u mailen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leeftijdscategorieën voor het verenigingsjaar 2016/2017:
Mini geboren vanaf 01-01-2011
Champions League geboren tussen 01-01-2010 en 31-12-2010
SuperLiga geboren tussen 01-01-2009 en 31-12-2009
O9 spelers geboren tussen 01-01-2007 en 31-12-2008
O11 spelers geboren tussen 01-01-2006 en 31-12-2007
O13 spelers geboren tussen 01-01-2004 en 31-12-2005
O15 spelers geboren tussen 01-01-2002 en 31-12-2003
O17 spelers geboren tussen 01-01-2000 en 31-12-2001
O19 spelers geboren tussen 01-01-1998 en 31-12-1999

Vragen over de wachtlijst en plaatsing jeugdleden
Heeft u een vraag voordat u een lid wilt opgeven, neem contact op met een coördinator van de leeftijdsgroep.
Zie op de website onder Jeugd, de jeugdcommissie.

De contactpersonen bij FC De Bilt voor alle lidmaatschapszaken zijn:

Ludi van Hees:
Verantwoordelijk voor In- en uitschrijvingen van de leden van FC De Bilt.
Registreren van wijzigingen van adresgegevens etc.
Juiste team registratie in Sportlink.
Overschrijvingen.

Vacature:

Verantwoordelijk voor tijdige en juiste inning van de contributiebedragen en overige financiële contributiezaken.

Yvonne Korthals:

Verantwoordelijk voor spelerspassen en contacten hierover met de KNVB.