Met dit formulier geeft u te kennen het lidmaatschap van FC De Bilt te willen beëindigen. Beëindiging is alleen mogelijk indien uw geen contributieverplichtingen meer heeft en gaat standaard in per 1-7 van het nieuwe seizoen. Een tussentijdse beëindiging is slechts mogelijk bij een verhuizing of een andere speciale reden.
Weet u het bondsnummer, wilt u dit dan hieronder ingeven, deze code vindt u op de spelerspas. (meestal 7 of 8 cijfers en letters)
Dit afmeldingsformulier is naar waarheid ingevuld.
(voor leden tot 18 jaar moet de ouder invullen)