Bestuursmededelingen

KNVB: Uitspelen competities

Geschreven door Herman Bröring op .

Van de KNVB:
Klik hier voor het originele artikel

Nu de winterperiode definitief voorbij is, kunnen de clubs zich opmaken voor het slot van de competities. Dit geldt voor de competities in de A- en B-categorie.

A-categorie

Deze competities moeten allemaal tijdig uitgespeeld worden, om zo de eindstanden op te kunnen maken. Nadat de competitie uitgespeeld zijn, zullen er nog elftallen beslissingswedstrijden moeten spelen of deelnemen aan de nacompetities. De competitieleiders zorgen ervoor dat alle wedstrijden worden ingepland. Indien nodig wordt er ook op doordeweekse dagen gevoetbald.

B-categorie

Deze competities zijn doorgepland tot en met het weekend van 20 en 21 mei. Wat betreft klassen vanuit waar elftallen kunnen promoveren naar de A-categorie worden zo veel als mogelijk alle wedstrijden ingepland, zo nodig ook op doordeweekse dagen.

Ook het Paasweekend en het laatste weekend van mei is een optie om wedstrijden in te halen.

Mochten er in de overige klassen meerdere wedstrijden zijn afgelast en is er geen ruimte meer om deze in te plannen in een inhaalweekeinde, dan zijn de verenigingen vrij om in onderling overleg met elkaar een doordeweekse wedstrijddatum af te spreken. Of bijvoorbeeld in het Paasweekend (15/17 april) te spelen. Ook is het mogelijk om in onderling overleg nog het weekend van 27/28 mei te benutten.

Wanneer elftallen graag nog hun wedstrijden spelen kan men de onderling overeengekomen datum via de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging door laten geven. De competitieleiders plannen deze wedstrijden dan in, zodat deze meegenomen worden in de eindstand. De KNVB gaat er van uit dat verenigingen zo veel als mogelijk met elkaar meewerken en mee willen denken (andersom kun je elkaar ook weer eens nodig hebben). Op deze manier kunnen de competities toch grotendeels nog uitgespeeld worden. Alle competities in de B-categorie van het seizoen 2016/'17 worden op 1 juni afgesloten. Dan zijn dus ook de eindstanden bekend.

Clubs worden gevraagd zo veel mogelijk mee te werken en mee te denken met elkaar.

Bekertoernooien

Op 19/20 mei staan de bekerfinales in West I gepland. Aangezien er in veel bekergroepen wordt gespeeld met een grote diversiteit in aantallen teams, is het onmogelijk om daarvoor één en dezelfde planning aan te houden. De competitieleiders houden daarom per categorie de planning scherp in de gaten en plannen wanneer mogelijk weer nieuwe bekerronden in.

Omdat de finalisten tijdig bekend moeten zijn, is de kans groot dat er bekerwedstrijden op doordeweekse dagen ingepland worden. Het is dan ook de bedoeling dat de wedstrijden zo veel mogelijk op deze data gespeeld worden om zo de vervolgrondes tijdig in te kunnen plannen.