Bestuursmededelingen

Contributieachterstand?

Geschreven door Het Bestuur op .

Inhaalslag Contributieachterstanden / Administratie achterstanden:

Afgelopen periode hebben diverse vrijwilligers zich ingezet om een forse contributie achterstand / administratie achterstand weg te werken. Telefonisch en per e-mail is getracht iedereen te bereiken en betalingen juist te verwerken. Hier is een grote inhaalslag in gemaakt en veel leden hebben gereageerd en hun achterstand voldaan. 

Echter is er ook nog een te grote groep leden die niet hebben gereageerd en/of betaald.
Deze leden hebben per direct een financiële blokkade gekregen en zullen pas na betaling worden ingedeeld voor voetbalseizoen 17/18. Dit houdt in dat zij pas kunnen spelen wanneer zij de achterstand hebben voldaan, men kan niet op een wedstrijdformulier worden gezet en/of van club veranderen
Komende periode zullen de captains/teamleiders*van alle elftallen op de hoogte gesteld worden wie dit in hun team betreftAlleen wanneer de betaling alsnog op korte termijn (uiterlijk 31 mei) plaatsvindt is er niets aan de hand.

Per heden zal de vereniging dit beleid actief blijven voeren. Bij het storneren / mislukken / uitblijven van contributiebetaling zal het lid en de desbetreffende teamleider/captain worden geïnformeerd om alsnog zorg te dragen voor de betaling. Bij het uitblijven van reactie en/of betaling zal er een financiële blokkade worden doorgevoerd.

De leden die n.a.v. bovenstaande acties niet op reactie over zullen gaan, kunnen verwachten dat de factuur uit handen wordt gegeven aan een incassobureau/deurwaarder.

Voor diegenen die alsnog contributieachterstand willen voldoen; het bankrekeningnummer van FC de Bilt is NL53 ABNA 0608 2812 71Vergeet niet je naam en kenmerk te vermelden.

Namens het bestuur,

FC de Bilt

* bij de jeugdteams zal het enkel de teamleiders betreffen en zal dit via de desbetreffende coördinatoren worden doorgezet.