FC De Bilt is een grote vereniging met ruim 1200 leden. Om te zorgen dat alle activiteiten binnen de club goed verlopen, zijn veel vrijwilligers nodig. Een aantal vrijwilligerstaken worden uitgevoerd binnen commissies. Hieronder een alfabetisch overzicht van de verschillende commissies binnen FC De Bilt en de commissieleden.

De taken van deze commissies zijn beschreven in het document: Organisatie en structuur FC De Bilt.
Dit document is te vinden in het menu Organisatie.

De jeugdcommissie is te vinden onder de hoofdkop Jeugd
De sponsorcommissie is te vinden onder de hoofdkop Sponsoring