Enquête vaardigheden ouders
Bij FC De Bilt zijn we als bestuur en de diverse commissies continue op zoek naar mogelijkheden om dingen te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als: Hoe kunnen we de energiekosten verminderen? Op welke manier kunnen we het onderhoud van de kantine op korte en lange termijn beter regelen? Enz.
Als bestuur zouden we daarom graag in kaart willen brengen wie als volwassen lid of als ouder van een jeugdspeler, ons hierbij zou kunnen adviseren of op weg helpen. Daarom vragen we u beleefd om onderstaand vragen in te vullen
Dit betekent uiteraard niet dat je direct benaderd wordt. Maar wel dat als er een keer iets speelt, we de mogelijkheid hebben om de ‘expert’ te raadplegen die 'dagelijks' met dat bijltje hakt en al aan onze vereniging verbonden is.