Dossier Nieuwe wedstrijdvormen

Geschreven door Herman Bröring.

Het nieuwe pupillenvoetbal wordt vanaf het seizoen 2017-2018 landelijk ingevoerd door de KNVB. Het betreft de kinderen die voetballen in de teams Onder 6 (Mini's bij FC De Bilt), Onder 7 (Champions League bij FC De Bilt), Onder 8 (KNVB competitie) en Onder 9 (KNVB competitie).

Uitgangspunt voor FC De Bilt is om voor alle leeftijden zo dicht mogelijk bij de adviezen van de KNVB te blijven. Onder leiding van de jeugdcommissie is gestart met de voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe pupillenvoetbal. Deze voorbereiding wordt gedaan aan de hand van het stappenplan van de KNVB (zie onderin) en betreft het volgende:

A. Communicatie over het nieuwe pupillenvoetbal. Inmiddels is alle belangrijke informatie voor FC De Bilt te vinden op deze website, heeft er diverse keren een nieuwsbericht in de nieuwsbrief gestaan, hangen er posters in het clubhuis en hebben alle ouders van de toekomstige O8 en O9 kinderen een flyer gekregen met uitleg over de veranderingen.

B. Een impactanalyse die wordt uitgevoerd met hulp van enkele ouders uit de jongste jeugd. Als eerste is onderzocht op welke onderdelen de analyse moet gebeuren. Dit is succesvol getoetst bij de KNVB.
De volgende onderdelen worden momenteel verder uitgewerkt. Het resultaat hiervan wordt medio mei 2017 verwacht waarna besluitvorming binnen FC De Bilt kan plaatsvinden indien nodig.
1. Materiaal: In hoeverre volstaat het huidige materiaal (doelen, ballen, pionnen) of moet er aanvullend materiaal worden besteld.
update 10-4-2017: Het materiaal dient aangevuld te worden met extra doeltjes, andere ballen (maat 3 en 4) en meer pionnen om de velden uit te zetten. De exacte aantallen dienen nog vastgesteld te worden in overleg met de materiaalcommissie. Vanaf 17 april biedt de KNVB een centrale inkoop aan van materiaal.
2. Spelregels en de rol van spelleiders/scheidsrechters: De nieuwe spelregels dienen duidelijk beschikbaar gesteld te worden voor alle betrokkenen binnen FC De Bilt. Ook de exacte invulling van de rol van spelleiders dient afgestemd te worden met de scheidsrechterscommissie en beschikbaar gesteld te worden voor alle betrokkenen.
update 10-4-2017: De scheidsrechterscommissie is op de hoogte van de nieuwe wedstrijdvormen en besluit na 1 mei (ivm. KNVB-evenement over dit onderwerp) welke leeftijdsgroepen ingezet gaan worden als spelleiders. Daarna kan de instructie aan deze spelleiders gepland worden. Inhoudelijk verandert de rol van actieve scheidsrechter in het veld naar passieve spelleider buiten het veld.
3. Voetbal: De achtergonden en uitgangspunten van de nieuwe opzet van het voetbal moeten duidelijk gemaakt worden aan alle leden. Op basis hiervan kunnen de aandachtspunten voor de trainingen en wedstrijden uitgewerkt worden.
update 10-4-2017: In april en mei wordt het nieuwe pupillenvoetbal onder de aandacht gebracht bij de huidige ouders van de Mini's, CL en O8. Dit gebeurt door: Posters ophangen in het clubhuis met uitleg over het nieuwe pupillenvoetbal, alle ouders van de huidige O6 (Mini's), O7 (CL) en O8 kinderen krijgen een flyer uitgereikt met daarop de informatie voor komende seizoen, op deze website is alle informatie per leeftijdscategorie te vinden en tenslotte wordt het via de nieuwsbrief periodiek onder de aandacht gebracht.
Ook wordt in overleg met Hoofd Jeugd Opleiding van FC De Bilt een document gemaakt met de inhoudelijke uitgangspunten van het nieuwe jeugdvoetbal en aandachtspunten voor trainingen. Alle JO8-teams zijn daarnaast aangespoord om dit seizoen al oefenwedstrijden te spelen met de nieuwe wedstrijdvormen. Zij moeten tenslotte terug van een half veld naar een kwart veld en ondergaan daardoor de grootste verandering.

4. Mini's: De jongste kinderen (Onder 6 / Mini's) spelen momenteel 4 tegen 4 wedstrijden in de voetbalkooi bij FC De Bilt. De KNVB adviseert wedstrijden met 2 tegen 2 spelers. De impact van deze aanpassing dient duidelijk te worden.
update 10-4-2017: Indien bij de Mini's ook de nieuwe wedstrijdvormen geintroduceerd worden, zal de voetbalkooi verlaten worden. Het is ondoenlijk om de wedstrijden 2 tegen 2 te spelen in de voetbalkooi aangezien er maar één wedstrijd tegelijk gespeeld kan worden en het daardoor te lang duurt om alle 20-30 kinderen te laten voetballen. Als de voetbalkooi verlaten wordt zullen de Mini's op een veld moeten spelen waar ze tegelijkertijd hun wedstrijden kunnen spelen. De jeudgcommissie zal in overleg met de betrokkenen in april/mei een besluit nemen over de opzet van de Mini's voor seizoen 2017/2018.

KNVB informatie:

- Beknopte flyer met informatie over nieuwe wedstrijdvormen: Nieuwe_wedstrijdvormen_pupillen.pdf
- Advies over wedstrijdvormen O6 (Mini's): https://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/onder_6_advies
- Flyer nieuwe wedstrijdvormen O7 (Champions League): Nieuwe_wedstrijdvormen_O7.pdf
- Flyer nieuwe wedstrijdvormen voor O8 en O9: Nieuwe_wedstrijdvormen_O8_en_O9.pdf
- Online magazine met uitgebreide informatie over de nieuwe wedstrijdvormen: http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover
- Stappenplan invoering nieuw pupillenvoetbal: Stappenplan_vereniging_wedstrijdvormen_pupillen.pdf
- Alle informatie van vanuit de KNVB is te vinden op http://www.knvb.nl/assist/optimale-wedstrijdvormen-pupillen en http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/

2017-04-13 21.00.51