Dossier Nieuwe wedstrijdvormen

Geschreven door Herman Bröring.

Het nieuwe pupillenvoetbal wordt vanaf het seizoen 2017-2018 landelijk ingevoerd door de KNVB. Het betreft de kinderen die voetballen in de teams Onder 6 (Mini's bij FC De Bilt), Onder 7 (Champions League bij FC De Bilt), Onder 8 (KNVB competitie) en Onder 9 (KNVB competitie).

Uitgangspunt voor FC De Bilt is om voor alle leeftijden zo dicht mogelijk bij de adviezen van de KNVB te blijven. Onder leiding van de jeugdcommissie is gestart met de voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe pupillenvoetbal. Deze voorbereiding wordt gedaan aan de hand van het stappenplan van de KNVB (zie onderin) en betreft het volgende:

A. Communicatie over het nieuwe pupillenvoetbal. Inmiddels is alle belangrijke informatie voor FC De Bilt te vinden op deze website, heeft er diverse keren een nieuwsbericht in de nieuwsbrief gestaan, hangen er posters in het clubhuis en hebben alle ouders van de toekomstige O8 en O9 kinderen een flyer gekregen met uitleg over de veranderingen.

B. Een impactanalyse die wordt uitgevoerd met hulp van enkele ouders uit de jongste jeugd. Als eerste is onderzocht op welke onderdelen de analyse moet gebeuren. Dit is succesvol getoetst bij de KNVB.
De volgende onderdelen worden momenteel verder uitgewerkt. Het resultaat hiervan wordt medio mei 2017 verwacht waarna besluitvorming binnen FC De Bilt kan plaatsvinden indien nodig.
1. Materiaal: In hoeverre volstaat het huidige materiaal (doelen, ballen, pionnen) of moet er aanvullend materiaal worden besteld.
In overleg met de materiaalcommissie worden er in eerste instantie extra doelen besteld. Overige materialen worden bij de start van het nieuwe seizoen geinventariseerd.
2. Spelregels en de rol van spelleiders/scheidsrechters: De nieuwe spelregels dienen duidelijk beschikbaar gesteld te worden voor alle betrokkenen binnen FC De Bilt. Ook de exacte invulling van de rol van spelleiders dient afgestemd te worden met de scheidsrechterscommissie en beschikbaar gesteld te worden voor alle betrokkenen.
Inhoudelijk verandert de rol van actieve scheidsrechter in het veld naar passieve spelleider buiten het veld. De scheidsrechterscommissie zal de betreffende jeugdspelers die wedstrijden begeleiden hierover instrueren.
3. Voetbal: De achtergonden en uitgangspunten van de nieuwe opzet van het voetbal moeten duidelijk gemaakt worden aan alle leden. Op basis hiervan kunnen de aandachtspunten voor de trainingen en wedstrijden uitgewerkt worden.
Het nieuwe pupillenvoetbal is bij alle ouders van de Mini's, CL en O8 onder de aandacht gebracht door: Posters ophangen in het clubhuis met uitleg over het nieuwe pupillenvoetbal, alle ouders van de huidige O6 (Mini's), O7 (CL) en O8 kinderen hebben een flyer uitgereikt gekregen met daarop de informatie voor komende seizoen, op deze website is alle informatie per leeftijdscategorie te vinden en tenslotte wordt het via de nieuwsbrief periodiek onder de aandacht gebracht.
Alle JO8-teams hebben daarnaast ook al oefenwedstrijden gespeeld met de nieuwe wedstrijdvormen. Zij moeten tenslotte terug van een half veld naar een kwart veld en ondergaan daardoor de grootste verandering.

4. Mini's: De jongste kinderen (Onder 6 / Mini's) spelen momenteel 4 tegen 4 wedstrijden in de voetbalkooi bij FC De Bilt. De KNVB adviseert wedstrijden met 2 tegen 2 spelers. De impact van deze aanpassing dient duidelijk te worden.
De Mini's starten in hun traditionele wedstrijdenvorm (4 tegen 4) het nieuwe seizoen. In overleg met de coordinator van de Mini's wordt gekeken of ze na de winterstop meer in lijn met de KNVB adviezen kunnen spelen.

KNVB informatie:

- Beknopte flyer met informatie over nieuwe wedstrijdvormen: Nieuwe_wedstrijdvormen_pupillen.pdf
- Advies over wedstrijdvormen O6 (Mini's): https://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/onder_6_advies
- Flyer nieuwe wedstrijdvormen O7 (Champions League): Nieuwe_wedstrijdvormen_O7.pdf
- Flyer nieuwe wedstrijdvormen voor O8 en O9: Nieuwe_wedstrijdvormen_O8_en_O9.pdf
- Online magazine met uitgebreide informatie over de nieuwe wedstrijdvormen: http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover
- Stappenplan invoering nieuw pupillenvoetbal: Stappenplan_vereniging_wedstrijdvormen_pupillen.pdf
- Alle informatie van vanuit de KNVB is te vinden op http://www.knvb.nl/assist/optimale-wedstrijdvormen-pupillen en http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/

2017-04-13 21.00.51