Trainen en onweer

Geschreven door Het bestuur.

Aan alle trainers en leiders.

Hou svp buienrader in de gaten met de trainingen. Neem geen risico en neem wel je verantwoordelijkheid die je hebt voor alle spelers op het veld.

Soms worden alle trainingen door FC De Bilt afgelast, vaker wordt het aan de beoordeling van de trainer(s) overgelaten.

Beter 1 training te weinig dan een ongeluk op het veld.

Hoewel hoge lichtmasten en hekken rondom sportvelden als bliksemgeleiders kunnen fungeren, bieden sportaccommodaties in de openlucht doorgaans onvoldoende bescherming tegen blikseminslag. Dat komt o.a. doordat in de grond rondom de getroffen constructie zeer gevaarlijke stapspanningen kunnen ontstaan. Snel een veilig heenkomen zoeken of helemaal niet trainen is daarom het beste advies. 

‘Tienseconden regel’
De KNVB adviseert scheidsrechters de wedstrijd te staken zodra er minder dan tien seconden tussen bliksemflits en donderslag verstrijken.
Een goed advies met het oog op het vermijden van onnodig risico. Een probleem is echter, dat deze regel niet opgaat wanneer het onweer in de
directe nabijheid van de sportaccomodatie ontstaat. Denk maar aan de uitdrukking ‘als een donderslag bij heldere hemel’.
De eerste bliksemflits, en daarmee de kans op inslag, is dan al gevaarlijk dichtbij.